JULY 7TH "SUMMER DJ KLASH" #Haitian #Clash #Djs #Teamhaiti #Haiti #WOYYY