I asked Joy to write my name in Hangul and at the top of it, ang gwapo sa Hangul. Haha.  #medyomautak #pagbigyan