@edmarkey @voteedjune25 GOTV RALLY #masen #lowellformarkey