แสงสุดท้าย # Last of the light # 6 โมงแล้ว พระอาทิยต์ยังไม่ตกเบย