Done with all the process I got my ID na sa pinagkahaba2x ng pila? ha ha ha 06-08-2013