hidup itu seperti jalan,kadang lurus danberkelok..
kadang mendaki dan menurun...
*fly over kelok sambilan