ปกโด 00Q : Tame Me, Keep Me ค่ะเสร็จแล้วโฮววว TT w TT!!!! #skyfall