#PicSlip I went to tea as Snow White the other day. (: #Selfie #MirrorPic #SnowWhite