... @WhiteHouse @Number10gov @KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @K24Tv @CitizenTVKenya