Dårlig gjort å sammenlikne Obama og George Bush. Bush er jo en ærlig mann. #prism