Een echte #Joycactus, #heerlijk om hier #uitbundigtestralenindezon, #lieverlangerdaneendag;)!