PIC: NASA MODIS satellite captures scar on El Reno, OK ground following EF5 #tornado on 5/31/13 | #OKwx