செக் குடியரசு நாட்டில் கனமழையால் வில்தவா நதியில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. #Flood