Todays ride? http://fb.me/2gMkUhyU1 @KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @K24Tv @CitizenTVKenya