Kako sam samo zaboravila da sve sto se ne uslika kao da se nije desilo. POZDRAV #GIROS #ZA #SMIRENJE