Από την #Ελευθεροτυπία της 1ης Ιουνίου 2013.Another Brick in the Wall. #greece #troika #cartoon #koufogiorgos