น่าจะซาแล้วหลังบินวนกัน ตอนนี้กำลังได้ทยอยลง  ;) #bkk/vtbs #now cc @JU_mp