เหมือน Swiss ลำนี้กำลังจะได้ฝ่าฝนลงหล่ะ #bkk/vtbs #now cc @JU_mp