Taking a position @KTNKenya @CapitalFM_kenya @K24TV @NTVKenya @CitizenTVKenya