ตกลง #jamproject มางาน sonic bang 24 สิงหานี้แน่นอนนะฮ๊าฟฟฟฟฟฟ We can fly motto! motto! ~ ヽ(・∀・ヽ)(ノ・∀・)ノ ♪