Affiche du film de Stephen Chow : Xi You Xiang Mo Pian / Journey to the West: Conquering the Demons

source : http://fr.film-cine.com/xi_you_xiang_mo_pian-m116601