#dakwaarde in de meest esthetische, ecologische en economische zin van het woord.