Word. #thisshirtownsyou #cwywf movie #sassybatman #awesome #party #grassandconcrete