#SpaceFestV gold! #Apollo panel coolness! Apollo 9 Jim McDivitt, Apollo 12 Dick Gordon, Apollo 13 Fred Haise!! :)