chỉ là hẹn hò thôi mờ =________= có cần phải kĩ thế không~~ ;)) =)) #Hyuk #IWD