chuẩn bị cái chi mà kĩ dữ anh XD body anh là đẹp nhứt r` T___________T #Hyuk #IWD