Hoy en la Historia #DepecheMode
24.Mayo.1985
TV Show - Shake The Disease, WWF Club, DE
http://youtu.be/M_56W5xPyqQ