e kase nga sa saturday na! busy na kame!!! :))
#SummerPraise #Jamers #lord'sgroovers #rehearsal #may25