Kolla @fridanilsson80 har börjat saneringen av Viskans bottensediment på egen hand. /@Heiti_Ernits