Har @Lingonhjarta sett att hon är citerad i Kate Mortons senaste (med mig som blurbgranne)?