หน้าตา  Golive Dualcore #TMH หน้าตาดีทีเดียว เหมาะกับเบอร์สำรอง อารมณ์เครืี่องจีนแต่ประกันศูนย์