@meglloydevans Blode yn edrych yn iawn ar ôl pythefnos. #tescovalue