จีท็อปฟ้หกด่เ้่าสส้ว้งๆฟฟหส่ากเ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ งืออออออออออออออ #อย่างงี้เป็นต้น 55555555