isang payat at isang healthy? Hahaha shh gonna watch SRR 13 at instant na may kakainin ako yay hahaha #bukopie