Ito ang kwento ng summer namin! ♥ #YFC #Greeneration #MisOrBeyondBorders