Κανένας 'Κόκκινος Ντάνυ'. Danny Glover ftw. #LethalWeapon #TooOld