พอ.กะพี่ซันนี่บวงสรวงค่า #af9  http://twitpic.com/crmvh9