Ni kollar på #esc13. Jag kollar på #UFConFX. Live. Tack smarta telefoner.