saa 40 na OL sa FB wala niisa man sa mga kaklase ko ang OL. Ugh >.< #mobile #shit