อยู่กันครบซักที >< #thor #loki #hottoy #theavnegers