**.....พระคุณพ่อ เลิศฟ้ามหาสมุทร..... พระคุณพ่อ สูงสุดมหาศาล..... พระคุณพ่อ เลิศหล้าสุธาธาร ....ใครจะปานพ่อฉัน	 นั้นไม่มีฯ ผมชื่อ ตาร์ต้าร์ ด.ช.ก้องปฐพี อุชุโกศลการ " รักพ่อดาชัย " คราบบบบบบป๋ม ** :))