aby wyłączyć nawigację gestami w #Chrome pod #Mac wystarczy wpisać poniższą komendę w terminalu