Lalagnatin ata ako. Grand mal seizure! #kiligdemon #minsan lang.