AND BABY, YOU'RE MINE! Salamat sa 70% off ng DC! ♥ #Youth #DC #ATC #HappyBaby