Espero que vingueu avui a l'@AteneuLaSequia que a + d'aprendre amb S. Cedar i @NaVilPalestina us fotreu les botes!