Is it just me or talagang contaminated ang dagat dito sa #coastalroad?! Kulay #ashgreen!