เก๊าไม่ได้อ้วนนะครับ ...รูมันเล็กต่างหาก เมี๊ยว #Cat #meaw #Kiddy ♫♪ #Piz