เอาละหว่า...เช็คล่าสุด #Major #อุบล ไม่มีโปรแกรมฉาย #StarTrekIntoDarkness #appMajor @MajorGroup