Από την Ελευθεροτυπία της 15ης Μαίου 2013.Νέες επενδυτικές ευκαιρίες