At dahil ang haba nang pila ko.. Mag papakabusog muna ako. Hahaha